פסיקה באחריות, רשלנות והתרשלות ומקצוע ואחריות מקצועית מישראל | 07/12/2006
ע``א 1869/05 (מחוזי חיפה) גילת ואח` נ` עו``ד לו
השופט י` כהן  :מחבר
תאריך: 07.12.2006
הליך: ע"א 1869/05
בבית המשפט המחוזי בחיפה
בפני כבוד השופטים: ש' וסרקרוג; י' כהן; ר' שפירא
הצדדים: גילת ואח' נ' עו"ד לוריג
 
עובדות:
המשיב, עורך דין במקצועו, ערך חוזה למכירת דירת מגורים. לטענת המערערים, רוכשי הדירה, בעקבות רשלנות המשיב נגרמו להם נזקים שונים.
המוכרים, הינם בעלי דירה בבית משותף. המוכרים ביקשו להרחיב את דירתם ולשם כך ביקשו היתר להרחבת דירתם הנפרדת ולא היתר לבניית יחדת דיור נוספת.
כתוצאה מהעובדה שההיתר שניתן היה רק להרחבת הדירה הקיימת נתקלו המערערים בשלב מאוחר יותר בקשיים רבים בכדי לתקן את צו רישום הבית המשותף.
לטענת המערערים, המשיב לא גילה להם כי מדובר בהיתר להרחבת דירה קיימת כיוון שלא בדק את המצב לאשורו ולאור זאת החלו כל הבעיות בהן נתקלו.
בית המשפט קמא דחה את תביעתם וקבע כי המשיב לא הפר את חובתו לבדוק את מצב הנכס כיוון שטיוטת ההסכם לא הצביעה על בעייתיות.
לאור החלטת בית המשפט קמא, הוגש ערעור זה.
 
נקבע:
בית המשפט קבע כי המשיב התרשל בכך שלא בדק את מצבו המיוחד של הנכס אשר נבנה מכוח היתר הרחבת דירה קודמת ולא כהיתר לבניית דירה נפרדת.
על המשיב היה לבצע בדיקות פשוטות בין היתר במשרדי עירית נהריה ובמשרד הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בעיר נהריה אשר היו מגלות את הבעייתיות ברישום הנכס. עקב העובדה שבדיקות אלו לא נעשו על ידו, החלה הסתבכותם של המערערים.
לאור זאת, קיבל בית המשפט את הערעור והחזיר את הדיון לבית המשפט קמא כדי שיעריך את נזקי המערערים. כמו כן המשיב חויב בשכ"ט עו"ד בסך של 12,000 ש"ח.