פסיקה בהפרת הסכם ופיצויים מישראל | 21/11/2006
תק 2873/06 (תק י-ם) ברנשטיין נ` בראור
השופטת ייטב יעל  :מחבר
תאריך: 21.11.2006
הליך: תק 2873/06
בבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים
בפני כבוד השופטת ייטב יעל
הצדדים: ברנשטיין ואח' נ' בראור ואח'
 
עובדות:
התובעים 1 ו- 2 רשמו את ביתם, התובעת 3, ללימודים בבית הספר חורב בירושלים. בית הספר הינו מוסד מוכר שאינו רשמי ואשר נוהג בהתאם להשקפה תורנית.
התובעים 1 ו- 2 היו בשלב מתקדם בהליך רישומה של התובעת 3 לבית הספר ואף קיבלו מכתב המאשר את קבלתה של הנתבעת 3 לבית הספר, כשמנהל בית הספר, הנתבע 1, ביקש לשוחח עם התובעת 2. במהלך השיחה, הודיע הנתבע לתובעת 2 כי הוא מסרב לקבל את התובעת 3 לבית הספר כיוון שהתובעת 2 מתלבשת באופן בלתי הולם.
לטענת התובעים, בשל החלטתו זו של הנתבע, נגרמו להם עוגמת נפש ונזקים בשל הצורך לרשום את הנתבעת 3 לבית ספר חלופי בשלב מאוחר.
לטענת הנתבע 1, בית הספר מחייב, בין היתר, את ההורים בקריטריונים של לבוש הולם. למרות קריטריונים אלו, נצפתה האם כשהיא אינה לובשת כיסוי ראש. לאור חריגה מכללי התנהגות אלו, נאלץ הנתבע 1 שלא לקבל את התובעת 3 לבית הספר.

נקבע:
בית המשפט קיבל את התביעה, בקובעו כי בהחלטה שלא לקבל את התובעת 3 לבית הספר יש משום הוקעה ונידוי.
בית המשפט לא קבע מסמרות לעניין חוקיות הקריטריונים שהוצבו על ידי בית הספר ואשר, בין היתר, דורשים מהאם לבוש הולם, אך קבע כי סנקציה של אי קבלת התובעת 3 לבית הספר בשל לבושה של התובעת 2 אינה מידתית ופוגעת מעבר לנדרש.
בית המשפט הטיל את האחריות על הנתבעים מכוח עילות חוזיות ונזיקיות. נקבע כי הודעת בית הספר כי התובעת 3 התקבלה מהווה משום חוזה אותו הפרו הנתבעים כשהודיע על סירובם לקבל את התובעת 3 לבית הספר.
כמו כן, התנהגות הנתבע 1 הפרה את חוק זכויות התלמיד אשר תכליתו להגן על כבודו של התלמיד.
לאור האמור חוייבו הנתבעים לשלם לתובעים סך של 10,000 ש"ח בגין עוגמת הנפש והנזק הבלתי ממוני שהסבו לתובעים וכן הוצאות משפט ושכר עדים בסך של 750 ש"ח.