חדשות בפיצויים מישראל | 19/11/2006
המדינה תפצה במיליונים את משפחות הרוגי אוקטובר 2000
אתר גלובס  :מחבר
אתר גלובס מדווח, כי בהתאם להסכם פשרה שאושר על-ידי בית המשפט המחוזי בנצרת, המדינה תשלם מיליוני שקלים למשפחות הרוגי מהומות אוקטובר 2000.
בהסכם הפשרה, אשר הושג במסגרת תביעה לפיצויים שהגישו משפחות החללים נגד המדינה, צוין כי סכום הפיצויים ישולם לפנים משורת הדין ומבלי שיהא בכך משום הכרה באחריותה של המדינה למותם של הרוגי המהומות.