חדשות בנזקי גוף ותאונות עבודה מארצות הברית | 12/11/2006
פגיעות כתוצאה משימוש במחשבי כף יד מדאיגות חברות
Yahoo.com  :מחבר
משפטנים בתחום דיני העבודה מזהירים חברות המספקות לעובדיהן מחשבי כף יד אישיים (PDA) כי שימוש אינטנסיבי במחשבים עלול להוביל לפציעה והחבות הנזיקית תוטל על כתפי החברות אשר יאלצו לשלם פיצוי בגין כך לעובדיהן.

האגודה האמריקאית לפיזיותרפיה וארגונים מקצועיים נוספים הזהירו כי שימוש מוטעה או שימוש יתר במחשבי כף יד (PDA) עלול להוביל בין השאר לדלקות גידים ונפיחות, מצב הידוע כ``אגודל בלקברי`` ומכונה כך על שם מחשב כף היד הפופולרי.

לדברי המשפטנים, מעסיקים צריכים לפתח מדיניות לגבי שימוש במחשבי כף יד. המעסיקים גם עומדים בפני סיכוני חבות, במקרה בו עובדים יטענו כי הם זכאים לשעות נוספות, אם מצופה מהם לעשות שימוש במחשב כף יד שסופק על ידי החברה, לאחר שעות העבודה.