חדשות בפיצויים מישראל | 26/09/2006
הורים הגישו תביעה כנגד משטרת ישראל בטענה שבנם ניסה להתאבד לאחר שנחקר
Ynet אתר  :מחבר
אתר Ynet מדווח, כי זוג הורים הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה לפיצויים, לאחר שבנם ניסה להתאבד במהלך לימודיו בבית ספר תיכון.
התביעה הוגשה כנגד משרד החינוך, בית הספר והמשטרה בטענה שהבן נחקר במשטרה וזו איימה עליו והפעילה לחץ לא סביר, דבר שגרם לו לנסות להתאבד.