חדשות בנזקי גוף ותאונות עבודה מיפן | 23/07/2006
בית משפט ביפן הכיר בעומס עבודה כגורם להתאבדות
www.itworld.com  :מחבר
עובד אשר השתתף בפרוייקט בחברה יפנית, במהלכו אובחן כסובל מדיכאון שנגרם מעודף שעות עבודה, שם קץ לחייו לאחר סיום הפרוייקט.
בית המשפט ביפן הכיר בעודף שעות העבודה כגורם להתאבדות, מה שמקנה למשפחתו זכות לתבוע פיצויים מהממשלה.
יפן מוכרת כמדינה בעלת שיעור התאבדויות גבוה ובשעות עבודה תובעניות. מקרי ההתאבדות כתוצאה מלחץ בעבודה מהווים כאחד הגורמים הבולטים לתופעה.
לאחרונה העביר הפרלמנט היפני חוק הדוחק בממשלה לייסד תוכניות למיגור התופעה ולשמירה על בריאותם הנפשית של העובדים.