פסיקה באחריות, רשלנות והתרשלות ומקצוע ואחריות מקצועית מישראל | 12/07/2006
א` 132880/01 (שלום ת``א) מגדל חברה לביטוח נ`
השופט קידר אליהו  :מחבר
תאריך: 12.07.2006
הליך: 132880/01
בבית המשפט השלום בתל אביב
בפני כבוד השופט קידר אליהו
הצדדים: מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' חכם
 
עובדות:
התובעת הינה חברת ביטוח העוסקת, בין היתר, במתן משכנתאות. התובעת פנתה לנתבעת, שמאית מקרקעין במקצועה, כדי שתעריך את שוויו של בניין מגורים לשם מתן הלוואה ללקוח אשר רצה לרכוש את הנכס.
הנתבעת ערכה חוות דעת בה העריכה את שוויו של הנכס כשהוא גמור בסכום של 360,000 דולר. הנתבעת ציינה כי ישנם צווי הריסה על חלקים מהנכס, וכי שתי יחידות בנכס מושכרות, ברם מבלי שהוצגו בפניה חוזי השכירות עבור אותן הדירות. עוד נכתב כי הנכס מושכר בחלקו בשכירות חופשית.
התובעת טוענת כי הסתמכה על חוות הדעת והעניקה ללקוח הלוואה בסך של 150,000$. כתוצאה מאי עמידת הלקוח בתשלומים פתחה התובעת בהליכי הוצאה לפועל למימוש המשכון על הנכס.
במהלך הליכי ההוצאה לפועל גילתה התובעת כי שתיים מהדירות מושכרות בדיירות מוגנת וכי הבניין שנבנה בניגוד להיתרים עומד בפני הריסה.
בעקבות עובדות אלו לא הצליחה התובעת למכור את הנכס.
התובעת תבעה פיצויים בסך של 540,000 ש"ח בטענה כי אילו עובדות אלו היו נמסרות לה בחוות הדעת לא היתה מלווה ללקוח את הכסף.
הנתבעת טוענת, בין היתר, כי לא יכלה לדעת שהבניין נבנה בניגוד להיתרי הבנייה וכי הוא מועמד להריסה, וזאת כיוון שלא היה בידייה תיק העירייה.
 
נקבע:
בית המשפט קבע כי הנתבעת התרשלה בכך שלא ציינה כי מדובר בסטייה ניכרת מהיתרי הבנייה. ביום עריכת חוות הדעת הבניין היה בשלבי בנייה ולכן הנתבעת חייבת היתה לקבל את תיק הבניין בכדי לדעת אם הוא צפוי להריסה, קל וחומר לאחר שידעה כי ישנם מספר צווי הריסה על הנכס.
כמו כן, הנתבעת התרשלה בכך שלא בדקה האם ישנן דירות המושכרות בדיירות מוגנת.
כדי להעריך את היקף הנזק, בית המשפט קיזז את כל התקבולים שהתובעת קיבלה עבור הנכס ואת הסכום אותו יכלה לקבל מהשכרת הדירות החופשיות והעמיד את הנזק על סכום של 244,982 ש"ח.
כמו כן, נקבע כי יש להטיל על התובעת אשם תורם בשיעור של 40%, על כך שלא בחנה לעומק את הסתירות המהותיות שחוות הדעת העלתה.
הנתבעת חויבה בסכום של 97,992 ש"ח בצירוף שכ"ט עו"ד בסך של 14,698 ש"ח.