פסיקה באחריות, רשלנות והתרשלות ומקצוע ואחריות מקצועית מישראל | 08/06/2006
א` 39113/03 (שלום ת``א) בירנבאום ואח` נ` קלדרו
השופטת חנה ינון  :מחבר
תאריך: 08.06.2006
הליך: א' 39113/03
בבית משפט השלום בתל אביב
בפני כבוד השופטת חנה ינון
הצדדים: בירנבאום ואח' נ' קלדרון
 
עובדות:
התובע 2 יוצג על ידי הנתבע, שהוא עו"ד במקצועו, במספר הליכים שונים כשהנתבע גובה מהתובע 2, לטענתו, סכומים מופרזים עבור אגרות משפט וערבונות ומשאיר בידיו את ההפרש בין הסכום שיש לשלם בפועל לבין הסכום שגבה מהתובע 2.
בכדי לסבר את האוזן, באחד מההליכים בהם הנתבע יצג את התובע 2, שולם לנתבע שכר טרחה וכן תשלום עבור אגרת משפט וערבון, אך הנתבע שמר את סכום הערבון לעצמו וכתוצאה מאי הפקדת הערובה על-ידי הנתבע מחק בית המשפט את ההליך .
התובע 2 פנה לבית הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין אשר חייב את הנתבע בפיצויי התובע 2 בסך של 15,000 ש"ח בצירוף עונש השעייה על תנאי מהלשכה וכל זאת מבלי לפגוע בזכותו של התובע 2 לפנות לערכאה אזרחית להוכחת נזקים מעבר לפיצוי הכספי שנפסק.
התובע 2 הגיש תביעה זו בגין נזקיו הנובעים לטענתו מהטיפול הרשלני אותו קיבל מהנתבע.
לטענת הנתבע, התובע 2 לא הוכיח כי נגרם לו נזק המזכה אותו בפיצוי נוסף על הסך שנפסק לזכותו בבית הדין למשמעת.
הצדדים הסכימו לפסק דין על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 79(א) והגבילו את הפיצוי בסכום שלא יפחת מ 15,000 ש"ח ולא יעלה על 25,000 ש"ח.
 
נפסק:
בית המשפט קבע כי הפיצוי אשר נפסק בבית הדין המשמעתי משקף החזר אגרות, ערבון ופירותיהם שהם קיום הדיונים ותוצאותיהם.
בתביעה הנדונה, יש ליתן לתובע פיצוי נוסף בגין סבל, אובדן זמן, מתח נפשי וצער אשר גרמו לו מעשי הנתבע.
לזכות התובעים נפסקו פיצויים בסך של 20,000 ש"ח בצירוף שכ"ט עו"ד והוצאות בסך של 4,000 ש"ח.