פסיקה בהגנת הפרטיות ופיצויים מישראל | 08/02/2006
א 5680/02 (שלום נתניה) פלונית נ` שניידר ואח
כב` השופט יחזקאל קינר  :מחבר