חדשות בנזקי גוף מישראל | 21/11/2013
פיצוי לאישה שנפגעה ממפגע בקבר רבי עקיבא
אתר NRG  :מחבר
אתר NRG מדווח כי בית משפט השלום בכפר סבא דן בתביעה של תובעת כנגד מדינת ישראל בטענה שנפגעה בעת שביקרה עם משפחתה בקבר של רבי עקיבא. התובעת כבת 70 במועד אירוע הפגיעה, טענה כי בעת שביקרה עם משפחתה בקבר רבי עקיבא מעדה במדרגה שלא סומנה וכתוצאה מכך נפגעה. לטענת התובעת מדינת ישראל שהינה אחראית על חלקת הקבר לא נקטה באמצעי זהירות לרבות סימון המדרגה.

מדינת ישראל טענה בתגובה כי אין לה כל חובת זהירות כלפי המבקרים באתר הקבר וכי על התובעת עצמה היה לשים לב היכן היא הולכת והיכן היא דורכת.

השופט דורון חסדאי דן בתביעה וטען כי על המדינה היה לנקוט בחובת זהירות כלפי המבקרים בחלקת הקבר וזאת כבעלת המקרקעין בו נמצאת חלקת הקבר. כמו כן, קבע השופט חסדאי כי מדרגה אחת ולא מסומנת מהווה סיכון לכל המבקרים באתר הקבר. על כן, משלא נקטה מדינת ישראל באמצעי זהירות, פסק השופט חסדאי כי על המדינה לפצות את התובעת בגין נזקיה.

על כן, תשלם מדינת ישראל לעזבון התובעת (שנפטרה עד מתן פסק הדין) פיצוי בסך 106,000 ₪ + שכ``ט.