חדשות בתאונות עבודה מישראל | 02/09/2013
נאבקה בשודד, נפגעה ותוכר כנפגעת עבודה
אתר YNET  :מחבר
אתר YNET מדווח כי בית המשפט האזורי לעבודה בתל אביב דן בערעור של מערערת כנגד המוסד לביטוח לאומי בטענה שזה סירב להכיר בה כמי שנפגעה בעבודה.

לטענת המערערת בעודה עובדת כסמנכלית מערכות מידע בחברת אופיס דיפו, היא סיימה יום עבודה והמתינה ברחבת המוזיאון על שם גוטמן להיפגש עם חברתה. בעודה ממתינה הבחינה המערערת בשלושה גברים המגיעים לעברה ובמהירות אחד מהם ניסה לחטוף את תיקה של המערערת. המערערת נאבקה בכל כוחה בחוטף היות ובתיק היה מונח הפלאפון שלה ובו היו סיסמאות כניסה למערכות רגישות בחברת ``אופיס דיפו``. בעודה מגנה על תיקה, נפלה המערערת ונחבלה בכתף ואילו החוטף נמלט עם התיק שלה.

המערערת הגישה תביעה למוסד לביטוח לאומי שזה יכיר בנזק שנגרם לה בכתף כתוצאה מתאונת עבודה. שכן החבלה בכתף נגרמה בעודה מגנה על קודים סודיים של מקום עבודתה.
המוסד לביטוח דחה את תביעתה בטענה שהשוד היה למטרת בצע כסף ולא למטרת חטיפת הקודים האישיים של העבודה וכי מדובר במכשיר סלולרי המשמש את המערערת גם מעבר לעבודה.

בית הדין לעבודה דן בערעור תוך כדי התייחסות לשינויים שחלו באמצעי העבודה לרבות העובדה שעובדים רבים לוקחים עימם עבודה הביתה, על כן ניתן לומר שעובד יכול להיפגע גם מחוץ למקור פרנסתו ויש להכיר בפגיעה זו כפגיעה בעבודה. בנוסף ציין בית הדין שהשוד עצמו עלול היה לפגוע במקום עבודתה של המערערת ולכן יש להכיר בה כמי שנפגעה בעבודה.

על כן, פסק בית הדין שלאור העובדה שהמערערת שמרה על סיסמאות של מקום עבודתה גם מחוץ למקום עבודתה ונפגעה בעת שניסתה להגן על סיסמאות אלו תוך ניסיון למנוע נזק למעסיקה, יש להכיר בה כמי שנפגעה בעבודה ועל המוסד לביטוח לאומי לפצות את המערערת ולשלם את שכר טרחת עורך הדין שלה.


לחצו כאן למידע נוסף על תביעות תאונות עבודה