פסיקה בביטוח ומבטחים מישראל | 14/07/2013
ת``א 45717-07-10 (שלום י-ם) מרדכייב נ` הסוכנות היהודית
כב` שופטת יעל ייטב  :מחבר
   

תאריך: 3.7.13

בית משפט השלום בירושלים

ת"א 45717-07-10

כבוד השופטת יעל ייטב

מרדכייב נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל

עובדות:
 

בית משפט השלום בירושלים דן בתביעתו של אדם שנפגע בשנת 2007 בעת ששיחק כדורגל במעון סטודנטים המנוהל ע"י הסוכנות היהודית לארץ ישראל שהינה הנתבעת 1.

במהלך המשחק נתקלה לפתע רגלו של התובע בבור במגרש ששימש כבור להצבת רשת הכדורעף וכתוצאה מכך נפל התובע ונפגע קשות ביד ימין שהינה ידו הדומיננטית.

התובע הגיש תביעה נגד הנתבעת בטענה שזו אחראית לנזקי הגוף שנגרמו לו.

 

נפסק:
 

עדים מטעם התובע והנתבעות העידו כי התובע שיחק עם חבריו במגרש הכדורגל (יצויין כי התובע הורשה לשחק במגרש היות והיה סטודנט והוא התגורר במעונות).

בשאלת חובת הזהירות המושגית הרי שהנתבעת 1 חבה חובה זו מתוקף היותה בעלת המקרקעין עליו שיחק התובע.

בשאלת חובת הזהירות הקונקרטית, הרי שהתובע נפגע מבור שהיה על הקרקע ומטרתו הייתה בור להצבת מוטות רשת הכדורעף. הבור לא היה בסמוך לשער הכדורגל אך עדיין הוצב במקום אליו יכולים להגיע שחקני הכדורגל במהלך המשחק. על כן, נקבע כי היה על הנתבעות לדאוג לכיסוי הבור או להציב אזהרה מפניו, ומשלא עשו כן הן אחראיות לנזקים שנגרמו לתובע.

בשאלת האשם התורם פסק בית המשפט כי אין לתובע אשם תורם היות והוא לא ראה את הבור ולא צפה שבמגרש הכדורגל יהיה בור.

לתובע נפסקו 10% נכות לצמיתות בגין הנזק ביד ימין. על כן, פסק בית המשפט כי הנתבעות ישלמו לתובע סך של 265,514 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד.