חדשות בבריאות מישראל | 12/06/2013
בית המשפט כפה על הורים טיפול תרופתי שיינתן לבנם
אתר YNET  :מחבר
אתר YNET מדווח כי בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק שזוג הורים גרושים לילד בן 13 שגו בהחלטתם שלא להעניק לבנם טיפול פסיכיאטרי.

הילד מטופל בפנימיה טיפולית לאחר שהוצא מבית הוריו. לאחר כשנתיים של שהות בפנימיה הוחלט ע``י הפסיכיאטרית המטפלת בו להתחיל בטיפול תרופתי מסוג ``ריספרידל`` וזאת לאור מצבו הנפשי הקשה של הילד.

הורי הילד סרבו לטיפול והגישו התנגדות לבית המשפט לנוער שדחה את בקשתם. על כן, הגישו ההורים ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

השופט יהושוע גייפמן מבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק שבדיקת הפסיכיאטר מטעם ההורים איננה יסודית בכלל ובפרט שאימו של הילד הייתה נוכחת בעת הבדיקה, עובדה שעלולה להשפיע על הילד.

השופט גייפמן קיבל את עמדת הפסיכיאטרית מהמוסד בו מטופל הילד ולכן פסק כי עמדת ההורים נדחית והילד יקבל טיפול פסיכיאטרי כפי שקבעה הפסיכיאטרית מהמוסד בו מטופל הילד. כמו כן פסק גייפמן כי כשלושה חודשים לאחר מתן הטיפול יבחן בית המשפט לנוער את מצבו של הילד ויורה האם להמשיך בטיפול או לא.