חדשות במידע משפטי מישראל | 14/07/2005
ביהמ``ש קובע: יש להשתדל לפסוק לצד הזוכה במשפט שכר טרחה כאמור בהסכם שכר הטרחה שחת
במסגרת תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף עקב רשלנות רפואית, קבע בית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שקיבל את התביעה, כי יש לכבד את הסכם שכר הטרחה שחתם התובע עם באי כוחו, ולמרות שהאחוזים המופיעים בהסכם זה הינם גבוהים יחסית (25%) יש לפסוק לתובע שכר טרחה בשיעור זהה למה שהסכים לשלם בהסכם שכר הטרחה.
קביעה זו היא בהתאם להנחיית נשיא בית המשפט העליון, ולפיו מי שהציג לבית המשפט את הסכם שכר הטרחה בכתב שנערך בין עורכי הדין לבין התובעים והמדובר בהסכם המותנה בתוצאות, יש לפסוק לו שכר טרחה כאמור בהסכם.