פסיקה בתאונות עבודה מישראל | 24/01/2013
ת``א 63393-06 (שלום ת``א) לבנת נ` מ.החינוך
כב` השופט ס.נשיא יגאל גריל  :מחבר
בית המשפט המחוזי הפך את החלטת בית המשפט השלום אשר קבע כי פגיעה מהרכב במהלך פתיחת הרכב נחשבת כתאונת דרכים
 

תאריך: 7.1.13

בית המשפט המחוזי בחיפה

ע"א 44767-05-12

כב' השופט ס.נשיא יגאל גריל

אביטל מגן נ' הראל חברה לביטוח

 

עובדות:


בית משפט המחוזי בחיפה דן בערעור של חברת הביטוח הראל בעניין הכרת המשיבה, גב' אביטל מגן כמי שנפגעה בתאונת דרכים בתאריך 6.11.2006
המשיבה נפגעה בעת שיצאה מביתה ובדרכה לרכבה עת שלחצה על כפתור פתיחת הרכב בשלט, נפלה על פגוש הרכב ונפגעה בברכה.
בית המשפט השלום קבע כי מדובר בתאונת דרכים שכן הלחיצה על שלט הרכב הינה חלק מתהליך כניסה לרכב.
חברת הביטוח הגישה ערעור זה על ההחלטה הנ"ל וטענה כי אין מדובר בתאונת דרכים כפי שמוגדר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שכן ראשית גרסת גב' מגן לא הוכחה בבית המשפט ושנית גב' מגן נפגעה בעת שניסתה לפתוח את הרכב ודעתה הייתה מוסחת משלט הרכב ולכן נפגעה מפגוש הרכב ואין מדובר בחלק מתהליך הכניסה לרכב.

 

 

נפסק:

 

בית המשפט המחוזי קבע שגב' מגן לא נפגעה בתאונת דרכים כפי שמוגדר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים שכן לא קיים קשר סיבתי בין הפגיעה בברך של גב' מגן לבין השימוש ברכבה. פעולה שהינה נלווית לנסיעה ואיננה חלק אינטגרלי ממנה, לא נחשבת בגדר שימוש כנדרש בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ולכן הגדרת תאונת דרכים איננה מתקיימת במקרה זה כאשר מדובר בלחיצה על שלט הרכב ולפני הכניסה עצמה לרכב.

לסיכום פסק בית המשפט שדין הערעור להתקבל ועל גב' מגן להשיב לחברת הביטוח הראל את כל הכספים שקיבלה מחברת הביטוח עד כה.