פסיקה בתאונות עבודה מישראל | 14/10/2012
ב``ל 37961-03-10 (עבודה חיפה) כהן נ` מל``ל
כב` השופטת עופרה ורבנר  :מחבר
 

תאריך: 19.7.12

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה

ב"ל 37961-03-10

כב' השופטת עופרה ורבנר

ברטה כהן וטל כהן נ' המוסד לביטוח לאומי

 

 

עובדות:


לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה הוגשה תביעה ע"י עזבון מנוח שנפגע בתאונת דרכים ביום 06.07.09 בסמוך למקום עבודתו בחוף הים בחיפה שם עבד כמציל. המנוח נפגע בעת שצעד לעבר הבנק לפדות שיק של המשכורת שלו כפי שנהג לעשות מידי חודש בחודשו. עזבון המנוח (אשתו ובנו) הגישו תביעה למוסד לביטוח לאומי שיכיר במנוח כמי שנפגע בעבודה. המוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה בטענה שהנפגע לא נפגע בעת ותוך כדי עבודתו. לטענת העיזבון נהג המנוח מידי חודש לפדות את שיק המשכורת בהליכה לבנק שכן היה מתנהל במהלך החודש באמצעות כסף מזומן בלבד שמשך בתחילת החודש בשיק שניתן לו ע"י המעביד.
בית הדין קיבל את עדות אשת המנוח שכך נהג המנוח להתנהל מבחינה כלכלית, זאת בין היתר על בסיס עדותם של עדים מטעם העיזבון לרבות הממונים על המנוח שהעידו כי המנוח נהג מידי חודש להגיע לבנק ולמשוך את משכורתו במזומן.
ביום הפגיעה המנוח קיבל אישור מהממונה עליו לצאת לבנק לפדות את שיק המשכורת שלו אך בכביש הגישה בין החוף למגדל ההצלה, התנגש רכב בעוצמה באופנוע של המנוח ופגע בו אנושות וביום 04.08.09 נפטר המנוח. על כן תובעים עזבון המנוח את המוסד לביטוח לאומי בבקשה להכיר בתאונה כתאונת עבודה.
המוסד לביטוח לאומי טען עוד שלאשת המנוח הייתה זכות חתימה בחשבון הבנק שלו כך שאת פעולת הפקדת השיק ומשיכת המזומן יכלה גם היא לעשות מידי חודש.

 

נפסק:


בית הדין קבע שההליכה של אדם לפדות את המשכורת הינה חלק מעבודתו ולכן באופן עקרוני ניתן לקבוע כי ההליכה למשיכת המשכורת הינה חלק מעבודתו של המנוח ועל כן ניתן לראות בפגיעה כתאונת עבודה. בית הדין ציין את הוראת סעיף 80(5) לחוק הביטוח הלאומי שקובע שעובד שנפגע במקו בו שכרו משתלם או תוך כדי הליכה או נסיעה למשרד יראה המוסד בפגיעת העובד כפגיעה בעבודה. עוד צוינה תקנה 43א' לתקנות הביטוח הלאומי שקובעת שתנאי למצב בו תחשב תאונה בעת קבלת השכר כתאונת עבודה הינו שמקום קבלת השכר ומועד קבלת השכר נקבע ע"י המעסיק.
במקרה דנן הנסיעה של המנוח לבנק לא הייתה ע"פ ההגדרה כנסיעה למקום בו משתלם השכר ואופן קבלת התשלום היה ע"פ בחירת המנוח. אשר על כן, דחה בית הדין את התביעה והכריז כי המנוח לא נפגע בתאונת עבודה.