חדשות בהגנת הצרכן וביטוח לאומי מישראל | 05/04/2012
ביהמ``ש אסר על המרכז למימוש זכויות לייצג לקוחות בהליכים מול המל``ל
אתר כלכליסט  :מחבר
אתר כלכליסט מדווח כי בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא צו המונע מ``המרכז למימוש זכויות רפואיות`` בראשותה של לבנת פורן לפרסם עצמו כמי שמסייע במימוש זכויות רפואיות.

הבקשה הוגשה ע``י לשכת עו``ד בטענה להסגת גבול מקצוע עריכת הדין.

כב` השופט יוסף שפירא אסר על הנתבעת ``לייצג את לקוחותיהם או לטעון בשמם בפני כל גוף בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית``, לרבות עריכת מסמכים, כתבי ערר ואף פנייה למוסד לביטוח לאומי או רשויות המס.

כמו כן הורה בית המשפט לנתבעת לפנות לכל לקוחותיה ולהבהיר להם כי לא תוכל לספק להם יותר שירותים.

התובעים טענו בפני בית המשפט כי הנתבעת מסבה נזק כלכלי לעורכי דין מתחום הנזיקין ואף ללקוחותיה, כמו כן טענו כי הנתבעת גובה שכ``ט כפי שנהוג במשרדי עו``ד.

מנגד טענה הנתבעת כי עיסוקו של המרכז ``מצוי בתחום הרפואי והביורוקרטי בלבד והוא אינו נותן שירות משפטי מכל סוג``, עוד טענו כי לא ניתן למנוע מאדם לפנות לקבלת עזרה אל מול גופים בירוקרטים באמצעותם וכי קבלת התביעה תפגע בחופש העיסוק.

לסיכום קבע בית המשפט כי פעילות הנתבעת מסיגה את גבול מקצוע עריכת הדין וכי על הנתבעת לא עומדת חובת ההגנה על הצרכן כפי שיש לעו``ד מה גם שאין כל דרך לאכוף הגנות אלו דבר אשר עלול להביא לפגיעה בציבור הרחב. כמו כן פסק בית המשפט כי המרכז למימוש זכויות ישלם הוצאות משפט בסך של 48,000 ₪.