פסיקה בתאונות עבודה ותאונות עבודה מישראל | 20/03/2012
ת.א 35641-06 (שלום ת``א) נאווה אירגה נ` מדינת ישראל
כב` השופטת יעל אילני  :מחבר

תאריך: 4.3.2012

בית משפט השלום בתל-אביב

ת.א 35641-06

כב' השופטת יעל אילני

נאווה אירגה נ' נדינת ישראל וויצ"ו

 

 

עובדות:
 
בית המשפט השלום בתל אביב, דן בתביעת נזיקין של מורה שנחבלה בכתפה לאחר שנתקלה בילקוט של אחד מתלמידיה ונפלה לארץ וזאת בעת שהעבירה לתלמידיה שיעור באנגלית.
התובעת טוענת כי התאונה ונזקיה נגרמו בשל רשלנות בית הספר ו/או משרד החינוך.

הנתבעות שהינן בית הספר בו לימדה התובעת ומשרד החינוך, טענו כי הן מכחישות את אירוע הנפילה וכי טענות התובעת כלל אינן נכונות.


נקבע:
 

ראשית, קבע בית המשפט לאחר שבחן את הראיות והעדויות שהוצגו בפניו כי גרסת התובעת מהימנה ויש לקבלה, דהיינו אכן התובעת נפגעה כפי שטענה.

בעניין אחריות הנתבעות, פסק ביהמ"ש כי אכן כיתות הלימוד הינן צפופות וכי קיים סיכון בהנחת התיקים על הרצפה. לטענת ביהמ"ש הנתבעות היו מודעות לסיכון שבהנחת התיקים על הרצפה, ולא נעשה דבר למנוע סיכון זה, לרבות הצבת שולחנות עם מתקן להנחת התיקים מתחת לשולחן ולא לצידו. כמו כן, הנתבעות לא דאגו להעביר הדרכה לתלמידים בעניין מקום בטוח להנחת התיקים, בעניין זה פסק ביהמ"ש כי קמה אחריות לביה"ס בשיעור 75% ולמשרד החינוך בשיעור 25%.

בשאלת האשם תורם – לטענת ביהמ"ש היה על התובעת להיזהר היות וראשית תיק הינו חפץ בולט וגלוי לעין, שנית התובעת לא ביקשה מתלמידיה להזיז את התיקים מהמעברים ולהניחם מתחת לשולחן. על כן קבע ביהמ"ש כי על התובעת יחול אשם תורם בשיעור 50%.

בעניין הפסדי השכר – פסק ביהמ"ש לתובעת פיצוי בסך 40,000 ₪.

בנוסף פסק ביהמ"ש לתובעת פיצוי בסך 60,000 ₪ בגין עזרת צד ג', פיצוי בסך 60,000 ₪ בגין נזק לא ממוני ו-4,000 ₪ בגין הוצאות.

מסכומים אלו יש להפחית את תגמולי המוסד לביטוח לאומי ואשם תורם בשיעור 50%.