חדשות בהפרת הסכם ומשפחה מישראל | 27/12/2011
תבעה פיצויי נזיקין את בעלה בשל אי קיום הסדרי ראיה והפסידה
אתר NEWS1  :מחבר
אתר NEWS1 מדווח כי שופט בית המשפט למשפחה בכפר סבא, צבי ויצמן, דחה תביעה של אישה לקבלת פיצויים בסך 75,000 שקל מאבי בתם המשותפת, בגין הפרת הסדרי הראייה של הבת.

התובעת הינה עיתונאית ומרצה, האב צלם קולנוע ומרצה, לזוג בת משותפת. לאחר פרידתם חתמו הזוג על הסדרי ראייה, כאשר בתם המשותפת תהיה במשמורת האם.

התובעת טוענת כי האב הפר מספר פעמים את ההסדר עליו חתמו והדבר גרם לה נזקים רבים, בין השאר גרם הדבר לפגיעה בעבודתה, במוניטין שלה ובסדר יומה.

מנגד טען האב כי זו הייתה מודעת לאילוצי עבודתו וכי התובעת עצמה מפרה את ההסדרים.

כב` השופט דן בראשית האם ניתן בכלל להשליך את התביעה למישור הנזיקי. כב` השופט קבע כי כאשר דנים בנזק שנגרם בגלל הפרת הסדרי ראייה, ניתן יהיה לדון במישור הנזיקי רק כאשר ישנה הפרה משמעותית וגסה של הסדרי הראייה ובאם הדבר נעשה בזדון ותוך קיפוח הקטין.

לגבי המקרה הנדון קבע כב` השופט כי התובעת הכירה וידעה את אופי עבודתו של האב ואף הסכימה להתגמש ועל כך לא ברור מדוע טענות אלו מועלות על-ידי התובעת בכתב התביעה, מה גם שהתובעת לא הצליחה להוכיח כי הפרת הסדרי הראייה נעשה תוך התחמקות סתמית והתעלמות מצרכיה.

כב` השופט מוסיף כי התובעת לא מגיעה לבית המשפט ``בידיים נקיות`` שכן גם היא הפרה את הסדרי הראייה בכך שמנעה מהאב לבקר את בתו במשך חודש שלם ואף הזמינה שוטר לביתו לאחר שזה אסף את בתו מהגן ביום הביקור. השופט קבע כי התנהלות התובעת הסבה נזק לקטינה והתנהגות התובעת מצדיקה לבדה את דחייה התביעה.

לסיכום קבע כב` השופט כי התובעת לא הצליחה להוכיח את הנזקים אשר טענה שנגרמו לה וכי לא השתכנע כי כמה שעות שבהן בתם לא הייתה אצל אביה הם אלה אשר גרמו לה לאיחור בעבודת הדוקטורט ולנזקים נוספים.