חדשות בהגנת הצרכן מישראל | 29/11/2011
הוגשה תביעה ייצוגית נגד חניון ביהמ``ש בחיפה עקב גביית כסף מנכים
אתר NRG  :מחבר
אתר NRG מדווח כי תביעה ייצוגית הוגשה כנגד חניון בית המשפט בחיפה לאחר שזה מפר לכאורה את החוק וגובה דמי חנייה מנכים. התביעה הוגשה כנגד חברת ``מרחבים ירוקים`` אשר בבעלותה מספר חניונים בארץ וגם החניון נשוא התביעה.

התובע טוען כי החוק מקנה לבעלי מוגבלויות את הזכות לחנות ללא תשלום במקום ציבורי, גם אם הוא חניון פרטי, על מנת להבטיח את נגישותו של הנכה לכל מקום ציבורי. כמו כן טוען התובע כי הדרך היחידה להגיע לבית המשפט הספציפי הינה דרך החניון עצמו ועל כן שמורה לו הזכות שלא לשלם עבור חנייה במקום.

עוד טוען התובע כי אין כל שילוט מוסדר ולא מצוין באף מקום בחניון כי על נכים לשלם ואם כן כמה. גם לאחר שניסה לשוחח עם נציגת הנתבעת זו עמדה על דעתה כי התובע ישלם עבור החנייה ולא תינתן לו כל הנחה.

סכום התביעה עומד בסה``כ על 41 מליון ₪ וזאת ע``פ חישוב כי 5% מכלל החונים הינם נכים כך שהנזק השנתי לקבוצה התובעת עומד על 7 מליון ₪, כאשר התביעה הינה החל משנת 2005, השנה בה נכנס לתוקף החוק.

בתגובה טענה הנתבעת כי היא פועלת על פי הוראות משרד האוצר.


בעבר דיווחנו על פשרה בין נכים לעיריית ת``א אשר יוכלו לחנות על מדרכות ת``א