חדשות במידע משפטי מישראל | 09/06/2005
נתונים על תביעות משפטיות שהוגשו במהלך הרבעון הראשון של שנת 2005
Nrg אתר  :מחבר
אתר Nrg מדווח, כי ממחקר שערכה חברת CIA - קרדיט איפורמיישן אסוסיישן,עולה כי ברבעון הראשון של שנת 2005 הוגשו לבתי המשפט למעלה מ-5,600 תביעות בסכומים של למעלה מ-2,000 שקלים נגד חברות ועסקים ברחבי הארץ.
המחקר מביא נתונים שונים על התביעות שהוגשו ופילוחן, לרבות סכומי התביעות והגורם שהגישם.