חדשות באחריות, רשלנות והתרשלות ומקצוע ואחריות מקצועית מישראל | 12/09/2010
התקבלה תביעה נגד עו``ד שלא יידע את הרוכשים לגבי חריגות בנייה בנכס
TheMarker אתר  :מחבר
אתר TheMarker מדווח כי בית המשפט המחוזי בתל-אביב קיבל ערעור שהגישו בני זוג נגד עורך דין אשר ייצג אותם בעסקה לרכישת בית ולא יידע אותם לפני הרכישה על חריגות בנייה בנכס.

מדובר בבני-זוג אשר רכשו בית במושב לפיד ויוצגו בעסקה זו על-ידי עורך דין. בדיעבד התברר להם, כאשר ביקשו לרשום את זכויותיהם, כי בנכס קיימות חריגות בנייה נרחבות. לאור זאת, הגישו לבית משפט השלום בתל-אביב תביעה לפיצויים נגד עורך הדין בטענה לרשלנות מקצועית.

בית משפט השלום דחה את התביעה וקבע כי עורך הדין יידע את בני הזוג לגבי חריגות הבנייה בנכס.

בעקבות ערעור שהגישו בני הזוג, קבע בית המשפט המחוזי כי עורך הדין לא יידע את בני הזוג לפני רכישת הנכס כי בנכס קיימות חריגות בנייה ולאור זאת התרשל ועליו לפצות את בני הזוג בגין נזקיהם.

בית המשפט קיבל כאמור את הערעור והחזיר את התיק לבית משפט השלום על מנת שיעריך את הנזקים שנגרמו לבני הזוג בעקבות רשלנות עורך הדין.


בעבר דיווחנו כי בית משפט השלום בירושלים קבע במסגרת תביעת רשלנות מקצועית שעורך דין אשר סוגר פשרה עבור לקוחו, אינו אמור לקחת בחשבון שההלכה המשפטית תשתנה.