מאמרים בתאונות דרכים מישראל | 05/05/2010
נזקי גוף בתאונת דרכים במצב של שיכרות
עו``ד גיל קראוס  :מחבר
 

השאלה הראשונה ששואל עצמו אדם שחס וחלילה נפגע בצורה קשה בתאונת דרכים בעת שנהג בהיותו שיכור, היא האם הוא יהיה זכאי לקבל פיצויים מחברת הביטוח או שמא העובדה שנהג שיכור שוללת את הכיסוי הביטוחי ואת תשלום הפיצויים.

 

התשובה היא שהנפגע בהחלט יהיה זכאי לפיצוי, למרות שנהג שיכור. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אינו מחריג פגיעות גוף שנגרמו במסגרת נהיגה תחת השפעת אלכוהול ובהתאם לכך גם פוליסות ביטוח החובה לרכב אינן מחריגות פגיעות אלו.
אמנם, אחד החריגים הבולטים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוא החריג של תאונה במתכוון – במקרה שבו נפגע אדם בתאונה מכוונת, הרי שאין המדובר בתאונת דרכים והנפגע איננו זכאי לקבל פיצויים מכוח החוק.
יחד עם זאת, בפסיקה נקבע שהכוונה אותה מחריג החוק היא כוונה של ממש לקרות התאונה, בבחינת רצייה בתוצאה ובנזקים שנגרמו, ואין די בצפיות או בהסתברות גבוהה למדי שההתנהגות תביא לתאונה. רשלנות או פזיזות אשר הביאה לתאונה תיחשב כתאונת דרכים לכל דבר ועניין ורק הוכחת אותה כוונה מיוחדת תביא לשלילת הפיצויים מן הנפגע.
לאור ההגדרה הנ"ל, נהיגה בשכרות איננה נכנסת בגדר הכוונה המיוחדת המוחרגת בחוק שכן הנפגע לא התכוון שהתאונה תתרחש אלא לכל היותר נהג בפזיזות וברשלנות ולכן המדובר בתאונת דרכים לכל דבר ועניין והנפגע יהיה זכאי לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו, וכך אף נקבע במפורש במספר פסקי דין.
 
חשוב לציין – הדברים נכונים לגבי נזקי הגוף בלבד שנגרמו לאותו נהג שיכור. בכל הנוגע לנזקי הרכוש אשר נגרמו לרכב בתאונת הדרכים, הרי שפוליסות מקיף רבות לרכב מחריגות נזקים שאירעו בעת נהיגה בשכרות ובמסגרת פוליסות אלו לא ישולמו לנהג השיכור פיצויים בגין נזקי הרכוש שנגרמו לרכב.

והכי חשוב – סעו בזהירות ולמרות האמור לעיל לעולם אל תנסו לנהוג ברכב תחת השפעת אלכוהול ...