מאמרים בתאונות דרכים מישראל | 05/05/2010
טריקת דלת הרכב על האצבע כתאונת דרכים
עו``ד גיל קראוס  :מחבר
בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תאונת דרכים היא מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה, כאשר להגדרה זו נקבעו סייגים שונים והרחבות נוספות, אשר נדונו רבות וממשיכות להתדיין כל העת בבתי המשפט השונים.
בתי המשפט קבעו כי גם פגיעות שנגרמו בעת פעולות לוואי שונות לנסיעה, עשויות להיחשב כתאונות דרכים. במסגרת פעולות לוואי אלו, נקבע כי גם נזק אשר נגרם עקב טריקת דלת הרכב על אצבע של נהג הרכב או נוסע בו, עשוי להיכלל במסגרת הגדרת תאונת דרכים, כל עוד השימוש ברכב היה למטרות תחבורה.  כלומר, כל עוד טריקת הדלת הייתה בעת כניסה לרכב לצורך נסיעה בו או בעת יציאה מהרכב לאחר נסיעה בו, הרי שמדובר לכאורה בשימוש ברכב למטרות תחבורה והמקרה ייחשב כתאונת דרכים.
מאידך, נקבע בפסיקה כי בעת שאדם ניקה את רכבו ובנו טרק בטעות את הדלת על האצבע שלו, הרי שאין מדובר בתאונת דרכים מאחר והשימוש ברכב לא היה למטרות תחבורה אלא בעת ניקיון הרכב כאמור. במקרה נוסף, נקבע כי כאשר 2 ילדים שיחקו ברכב של אביהם שחנה בחנייה ובעת המשחק נטרקה בטעות הדלת על אצבעו של אחד הילדים, המקרה לא ייחשב כתאונת דרכים מאחר ואין מדובר בשימוש ברכב למטרות תחבורה אלא בנזק שאירע במהלך משחק.
לפיכך, כאשר הפגיעה מהדלת הייתה במהלך יציאה או כניסה לרכב לצורך שימוש תחבורתי ברכב, הפגיעה בהחלט עשויה להיחשב כתאונת דרכים.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי גם לעניין זה ישנם סייגים שונים ודקויות רבות, כמו למשל פגיעה מהדלת בעת פריקה או טעינה של מטען לרכב, ולכן חשוב להתייעץ בעניין זה עם עורך דין אשר מתמחה בתחום, על מנת שיוכל לבדוק בהתאם לנסיבות של המקרה הספציפי האם אפשר לטעון בהתאם לפסיקות בתי המשפט כי מדובר בתאונת דרכים או לא.