חדשות בביטוח ומבטחים ותביעה ייצוגית מישראל | 23/03/2010
נדחתה בקשה לתביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח ``כלל``
News1 אתר  :מחבר
אתר News1 מדווח כי בית המשפט המחוזי מרכז דחה בקשה לתביעה ייצוגית על סך של 73 מיליון ש``ח, אשר הוגשה נגד חברת הביטוח ``כלל``.

בתביעה נטען כי בפוליסות ביטוח מקיף לרכב שמנפיקה ``כלל``, היא גובה שלא כדין פרמיה אשר נגזרת ממחיר הרכב לפי המחירון וללא ניכוי רכיבים מסוימים, בעוד שכאשר מתרחש מקרה של ``טוטאלוס`` משלמת החברה למבוטח תגמול בשווי נמוך יותר של הרכב, אשר מביא בחשבון את הקילומטראז` שצבר הרכב עד לקרות התאונה.

התובע טען עוד כי החברה אינה מגלה למבוטחיה את חוסר השיוויון שקיים בין הערכת הרכב לצורכי הפרמיה ובין הערכתו לצורך תשלום התגמולים.

בית המשפט דחה כאמור את הבקשה וקבע כי אין פסול בחוסר שיוויון זה, כפי שאף עולה מהוראות המפקח על הביטוח.

בית המשפט אף דחה את הטענה כאילו ``כלל`` מסתירה מידע זה ממבוטחיה שכן במסמכים שונים שמעבירה ``כלל`` למבוטחיה, כולל לתובע עצמו, נכלל גילוי על חוסר השיוויון והשלכותיו.


לפני מספר שבועות דיווחנו כי במסגרת הסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב, הוסכם כי ``מגדל`` תשלם פיצוי בסך של 85,000 ש``ח במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה , מתוכם סך של 75,000 ש``ח כשכר טרחה לעורך הדין שייצג את התובעת.