חדשות בביטוח ומבטחים ותביעה ייצוגית מישראל | 10/02/2010
``מגדל`` תשלם 85,000 ש``ח במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה
אתר כלכליסט  :מחבר
אתר כלכליסט מדווח כי במסגרת הסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב, הוסכם כי ``מגדל`` תשלם פיצוי בסך של 85,000 ש``ח במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה, מתוכם סך של 75,000 ש``ח כשכר טרחה לעורך הדין שייצג את התובעת.

מדובר בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד ``מגדל``, בטענה שהיא לא הודיעה למבוטחים בפוליסות משתתפות ברווחים על תוספת מעל ל-15% לפרמיה, למרות שהפוליסה מחייבת אותה לעשות כן.

במסגרת הסכם פשרה אשר הושג בין הצדדים, התחייבה ``מגדל`` להקים מנגנון אשר יפקח על כך שהחברה תשלח הודעות לבעלי הפוליסות הרלוונטיות לגבי העלייה בתשלום הפרמיות.


בעבר דיווחנו על הסדר פשרה שהושג במסגרת תביעה ייצוגית נוספת שהוגשה נגד ``מגדל` `, בטענה שהיא שילמה למבוטחיה תגמולים מופחתים במסגרת פיצוי חודשי של אובדן כושר עבודה.