חדשות באחריות, רשלנות והתרשלות ובנקים מישראל | 27/10/2009
תביעה: בנק מזרחי סיפק ייעוץ רשלני ומרבית ההשקעות נמחקו
Ynet אתר  :מחבר
אתר Ynet מדווח כי חברת ``דה כהן ניהול עסקי מזון בע``מ`` הגישה לבית משפט השלום בתל-אביב תביעה לפיצויים נגד בנק המזרחי, בטענה שייעוץ רשלני של עובדי הבנק גרם למחיקת מרבית השקעותיה.

במסגרת התביעה נטען כי החל משנת 2006 סיפקו עובדי הבנק ייעוץ רשלני בניירות ערך אשר הוביל למחיקת השקעותיה של התובעת. לטענת התובעת, לא היה באותה עת לעובדי הבנק הספציפי רישיון לייעוץ השקעות והייעוץ אשר ניתן לה היה רשלני כאמור.

התובעת העמידה את תביעתה על סך של 850,000 ש``ח וטוענת כי על הבנק לפצותה בגין הנזקים הכבדים שנגרמו לה עקב הייעוץ הרשלני.


לפני מספר שבועות דיווחנו כי בית משפט השלום בקרית גת קבע שבנק טפחות למשכנתאות יפצה אדם עקב רשלנות וחוסר תום לב בנקיטת הליכים למימוש משכנתא בהוצאה לפועל .