חדשות בתאונות עבודה מישראל | 21/10/2004
בית הדין הארצי לעבודה קבע שגם התאבדות עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה
כב` השופטת אלישבע ברק  :מחבר
בית הדין הארצי לעבודה קבע שגם התאבדות של אדם שניתן לייחסה לאירוע חריג בעבודתו, ניתן לעיתים לראות בה כתאונת עבודה.
קביעה זו של בית הדין, ניתנה בערעור שהגישה אשתו של בעל חברה שנקלעה לקשיים כלכליים, מה שהוביל בסופו של דבר, לטענת האישה, למות בעלה בהתאבדות.
על סמך פסיקה קודמת שקובעת שגם פגיעה נפשית עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה, קובע בית הדין כי ניתן לראות במעשה ההתאבדות ובמוות בסופו, המשך ישיר של תאונת העבודה. במצב כזה, תאונת העבודה הינה פגיעה נפשית שאירעה לעובד בעקבות אירוע חריג בעבודה, ופגיעה זו היא שגרמה להתאבדותו והביאה למותו.


* לקריאה מקצועית נוספת אודות תאונת עבודה >>