מקורות מקוונים באתרים משפטיים מישראל | 30/10/2008
אתר הפורומים המשפטיים
אתר הפורומים המשפטיים , אשר מכיל פורומים משפטיים בתחומים שונים, המנוהלים על-ידי עורכי דין מומחים בתחומם ואשר נותן מענה משפטי מקצועי ומקיף.
בנוסף, מכיל האתר אינדקס של עורכי דין.