חדשות בביטוח ומבטחים וביטוח רכב מישראל | 28/08/2008
בקשה לייצוגית נגד 3 חברות ביטוח
גלובס  :מחבר
אתר גלובס מדווח כי לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו בקשות לתביעות ייצוגיות נגד 3 חברות הביטוח, בהיקף של כ-120 מיליון שקלים, בטענה שהחברות אינן מפצות בגין רכיב המע``מ על תיקון רכב.

לטענת התובעים, החברות הפניקס, כלל וביטוח ישיר אינן מפצות, הן את מבוטחיהן והן צדדים שלישיים, בגין רכיב המע``מ עבור תיקון נזק לרכב ועבור תשלום שכר טרחת שמאי, וזאת בטענה שהמבוטחים וצדדי ג` הינם חברה או עוסק מורשה, אשר יקבלו את המע``מ בדרך של ניכוי מס תשומות.

לטענת התובעים, חברות הביטוח עצמן מודעות לכך שהטענה כי המבוטח (או צד ג`) יפוצה בדרך של ניכוי מס תשומות הינה שגויה בעליל.

בחודש יוני דיווחנו כי על פי הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת הראל, החברה תעניק לחלק ממבוטחיה חודש ביטוח רכב חינם.