חדשות בהפרת הסכם ופיצויים מישראל | 21/08/2008
חברת ישראליפט תפצה ועד בית בסכום של 3,120 שקלים
Ynet  :מחבר
אתר Ynet מדווח כי בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים קבע כי חברת ישראליפט תפצה וועד בית בסכום של 3,120 שקלים, בגין חיוב יתר.

לטענת התובע, ראש ועד הבית בבניין בירושלים, חברת ישראליפט חייבה את ועד הבית בגין הצמדה למדד ובגין חלפים, במשך שנים, וזאת בניגוד לחוזה השירות אשר נערך בשנת 1979.

ישראליפט, מצידה, טענה כי הצדדים סיכמו ביניהם, בהסכם שבע``פ, כי האחריות של חברת ישראליפט אינה חלה על חלפים וכן כי הצדדים סיכמו ביניהם על הצמדת סכום דמי השירות למדד.

בית המשפט ציין כי ראוי היה שחברת ישראליפט לא תסתמך על מסמכים בלתי מעודכנים ועל הסכמים בעל פה. לכן, נקבע כי יש להעניק לוועד הבית הנחה רטרואקטיבית, כפיצוי על אי-הסדרים אשר התגלו. כמו כן, נקבע כי על ישראליפט לחתום על חוזה חדש לתקופה המתחילה ב-1 באוגוסט, 2008.