פסיקה בבריאות ונשיכות ונשיכת כלב מישראל | 04/03/2008
בש``א 1084/08 (שלום ראשל``צ) ליבוביץ אילנה נ` מנהל השירותים הוטרינריים
השופט יחזקאל קינר - סגן נשיא  :מחבר

 

תאריך: 03/03/2008

בש"א 1084/08, 1110/08

בית משפט השלום ראשון לציון

בפני כב' השופט יחזקאל קינר – סגן נשיא

ליבוביץ אילנה נ' מנהל השירותים הוטרינריים – חולון

 

העובדות

 

המדובר בבקשה לעכב את החלטת המשיב בדבר מעצר שלוש כלבות השייכות למבקשת במאורת בידוד, החלטה שהתקבלה בעקבות תלונה אשר הוגשה למשיב, בה נטען כי אחת מכלבות המבקשת נשכה אותו.
נכון למועד הדיון, בעקבות בקשה לצו מניעה זמני שהגישה המבקשת, אחת הכלבות ("נייט"), נמצאת בהסגר בביתו של וטרינר מטעם המבקשת, ד"ר קליין, והשתיים הנוספות נמצאות בהסגר בביתה של המבקשת ונבדקות ע"י ד"ר קליין באופן יומיומי.

לטענת המבקשת, בהחלטת המשיב נפלו פגמים וכן טוענת המבקשת כי העברת הכלבות להסגר במאורת בידוד עלולה לגרום להן נזק לאור מצבן הבריאותי.

המשיב טוען כי אין מקום להתערבות בית המשפט בשיקול דעתו להורות על העברת הכלבות למאורת בידוד, שכן החלטה זו נועדה להגן על שלום הציבור ושלום המתלונן לנוכח הסיכונים הכרוכים במחלת הכלבת כאשר תקופת הבידוד של 10 ימים נועדה לבחון האם הכלבות מגלות סימנים של מחלה זו.

 

נקבע

 

1. בית המשפט מציין כי יש מקום להתערב בהחלטת המשיב וליתן צו קבוע נגד הסגרת הכלבות למאורת בידוד, מהסיבות דלהלן:

א. בבקשה צוינה המילה "כלב". בית המשפט מציין כי היה צורך לנקוב בהודעה שנדרשת הסגרתם של שלושה כלבים, ולא של כלב אחד.

ב. עד למועד הדיון, אף אחת מהכלבות לא גילתה סימנים כלשהם של מחלת הכלבת.

ג. הדיון התקיים שמונה ימים לאחר האירוע בעקבותיו הוגשה התלונה, כאשר פרק הזמן המקובל לבדיקת גילוי סימני הכלבת הינו 10 ימים.

ד. התנאים בהם בודדה הכלבה נייט הינם תנאים נאותים, ואם יתקיימו תנאים אלו גם לגבי שתי הכלבות הנותרות יהיה בכך לענות על דרישות המשיב.

ה. לפחות לגבי 2 מתוך 3 הכלבות קיים מצב בריאותי אשר עלול לגרום להם נזק, באם יושמו בהסגר במאורת הבידוד העירוני.

2. לכן, בית המשפט נעתר לבקשות, וקובע כי ההסגר והבידוד של הכלבה נייט ימשך במרפאתו של ד"ר קליין, ושתי הכלבות הנוספות תועברה אף הן להסגר במרפאתו של ד"ר קליין, וזאת עד ליום 06.03.2008. ד"ר קליין ידווח לוטרינר העירוני על כל התפתחות במצב הכלבות וידווח באופן מיידי על כל סימן כלבת שיתגלה, אם יתגלה. כמו כן, מתנה בית המשפט את שחרור הכלבות מההסגר בכך שד"ר קליין יאשר בכתב למשיב שעד לתום ההסגר לא התגלו סימני כלבת.