מאמרים באחריות, רשלנות והתרשלות ופיצויים מישראל | 24/09/2007
רכושך ניזוק בעת שהייתך במלון? אחריות בעל המלון- מוחלטת
עורכי הדין אלי דורון וירון טיקוצקי  :מחבר
המאמר סוקר את אחריותם של בתי מלון לפיצוי אורחים בגין נזקיהם.

אליבא דמחברי המאמר, אחריות בעלי המלון היא ``אחריות מוחלטת``, והיא חלה על כל הנכסים השגרתיים של אורחים במלון. אשר לחפצי ערך - בעל המלון לא יהא אחראי כלפיהם אלא אם האורח הודיע עליהם לבעל המלון, ומסרם, לפי דרישתו, להחזקתו.

בחודש יולי דיווחנו כי מלון ``מרידיאן ים המלח`` יפצה בסך של 3,500 שקל אורח של המלון אשר נפגע בחדר הסאונה.