מאמרים באחריות, רשלנות והתרשלות ומשפחה מישראל | 09/07/2007
רשלנות רפואית במהלך הריון ולידה
אתר ערוץ 7 - עו``ד אלי מאור  :מחבר
מאמר באתר ערוץ 7, הסוקר מקרים בהם חויבו רופאים לשלם סכומי כסף משמעותיים לילד והוריו.

אין רגע מאושר בחיי משפחה בישראל כמו הרגע בו ההורים מתבשרים על כך שהאישה בהריון וכי עומד להיוולד להם ילד משותף. בסקירה זו מתמקד מחבר המאמר במקרים בהם כתוצאה ממעשה או מחדל של רופאים נגרם במהלך ההיריון או הלידה לילד או לאם נזק גופני או נפשי, שבגינו ההורים והילד תבעו וזכו לפיצוי כספי גדול.