חדשות בנזקי רכוש ופיצויים מישראל | 17/06/2007
המדינה תפצה על הבית - התכולה עליכם
The Marker  :מחבר
מטח הקטיושות בצפון, במסגרת התקפות מלחמת לבנון השנייה, הסב נזקי רכוש הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים. בנוסף, נגרמו גם נזקים עקיפים לבעלי עסקים באזור שנאמדים בכמה מיליארדי שקלים.
הקרן המיוחדת של מס רכוש, מרשות המיסים, היא שאמורה לפצות את הניזוקים בגין נזקי המלחמה ולא חברות הביטוח.

הקרן מפצה הן בגין נזקי המבנה והן בגין נזקי התכולה, הנובעים מהתקפות הלחימה.
ניסיון העבר מלמד כי המדינה נוקטת ברוחב לב ומשפצת את המבנים ומחזירה אותם למצבם עובר להתקפות ולעיתים משפרת את המצב משמעותית. אולם, בדבר נזקי התכולה התקנות מגבילות את הפיצוי לסכום תקרה.

לעיתים קרובות שווי תכולת הדירה הניזוקה עולה על סכום התקרה המנוי בתקנות.

כמו-כן, קיימים נזקי רכוש שאינם מכוסים- כחפצי אומנות, תכשיטים ומזומנים שניזוקו.

עם זאת, אף שאין כיסוי מלא לנזקי התכולה, זכאים אזרחים שרכבם נפגע לקבל פיצוי בגובה מלוא הנזק שנגרם לרכב.

המדינה מתחייבת לפצות בעלי עסקים בגין הפסד ימי עבודה, כמנוי ברשימת הערים והעיירות שלגביהן מחוייבת המדינה בפיצוי.

עוד בדבר פיצוי יישובים בגין לחימה .