חדשות בנזקי רכוש מישראל | 28/05/2007
ראש הממשלה חתם על צו המאפשר מתן פיצויים עקיפים בשדרות והסביבה
pm.gov.il  :מחבר
ראש הממשלה חתם על צו המכריז על מצב מיוחד בעורף (יישוב ספר).

הצו טעון את אישור ועדת הכספים של הכנסת ולכשיאושר יתאפשר לשלם פיצויי נזק עקיף לאלו שניזוקו מפעולות האיבה.

ראש הממשלה הכריז כי בכוונתו לאפשר פיצוי עקיף לתושבי שדרות ועוטף עזה, במסגרת חוק מס רכוש.

ברשימת העסקים הזכאים לפיצויי הנזק העקיף נמנים בין היתר כלל העסקים בשדרות, איזור התעשיה הדרומי של אשקלון, מכללת ספיר, עסקים חקלאיים, תחנות דלק, מתקני תיירות ועוד.

כמו-כן, בעל עסק המצוי ביישוב ספר המוכיח אובדן הכנסה או מניעת רווח כפועל יוצא מפעולות האיבה המתרחשות יהא אף הוא זכאי לפיצוי.