מחקרים בבריאות ונגיפים, חיידקים ווירוסים מישראל | 28/05/2007
סכנה, זיהום: בתי החולים משמשים מדגרה לחיידקים
ynet  :מחבר
אתר Ynet מדווח, כי מחקרים שפורסמו מוכיחים שבתי החולים מהווים קרקע פורייה למדגרות חיידקים וכי מתקני בתי החולים מזוהמים ומהווים סכנה.

מחקר מ-2002 הוכיח כי רק 32% מהצוות הרפואי מבצע רחיצה אפקטיבית לפני ביצוע טיפול רפואי כלשהו.

כמו-כן, נחקר והוכח כי הזיהום בבתי החולים מהווה סכנה גדולה לחולים, אשר חשופים למחלות חמורות בין כותלי בתי החולים.

לא די בכך, אף האלונקות, המיטות ויתר האביזרים המשמשים את הכלל מהווים תרבית לחיידקים. הוכח כי העברת האמצעים הרפואיים הללו מחדר הניתוח לחדר ההתאוששות, ללא חיטוי, מהווה מפגע בריאותי.